hits

Smart plassering vil få ambulansene frem i tide

kommentarer

I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om hvordan Smarte byer krever smarte beslutninger og hvordan lokasjon og geografiske data er et sentralt element i å få dette til. Både Dagens Næringsliv og NRK skrev torsdag om at norske ambulanser ikke klarer å innfri målene for responstid som Stortinget vedtok for snart 16 år siden. I Smarte byer plasserer man ressursene slik at ambulansene kommer frem i tide og klarer å innfri Stortingets mål om responstid.

Som Bent Høie sier til DN, så handler dette både om ressursbehov, men også hvorvidt ressursene blir brukt riktig. Dette er et lokasjonsproblem som i aller høyeste grad er løsbart. Det er absolutt mulig å både få mer ut av eksisterende ressurser og samtidig komme nærmere målsetningene. I det minste vil man kunne få konkrete fakta som viser at med de ressursene man har, så er målene satt av Stortinget uoppnåelige.

Smart plassering av ambulanseressurser avhenger av en rekke geografiske variabler. Det handler om demografi. Det vil si hvor man bor, hvor mange som bor der, alderssammensetning og kjønn. Det handler om hvor ting skjer. Hvor skjer det trafikkulykker, hvor har man flere tilfeller av voldelig kriminalitet og hvor større arbeidsplasser, skoler og sykehjem er plassert. Sist, men ikke minst, handler det om veinettet vårt. Hvor går veiene, i hvilken hastighet, hvilken tilstand holder de og hvordan trafikksituasjonen er i løpet av døgnet.Kartet ovenfor viser et eksempel på en slik analyse med eksisterende ambulansestasjoner (røde sirkler) mot en mer optimal plassering (grønne sirkler) for å nå Stortingets målsetning. Du kan klikke på kartet for en interaktiv versjon.

På samme måte som byggingeniøren beregner optimal plassering og tykkelse av fundamenteringen på en offshore installasjon, kan vi beregne optimal plassering av de enkelte ambulanseressursene ved å benytte variablene ovenfor. Det er et problem med mange variabler og ikke ett klart svar, men det gir oss de fakta vi trenger til å ta smartere beslutninger.

Geir