hits

Hvordan smarte byer får oversikt når terrorkaoset inntreffer

kommentarer

Det slår meg stadig hvor ekstremt krevende det er å få oversikt og forståelse for hva som skjer hvor, når terrorkaoset inntreffer. Vi så dette i påsken under terrorangrepene i Brussel, under angrepene i Paris før jul, og i forbindelse med 22. juli her i Norge.

Spørsmål som hva har skjedd hvor, hvor hendelsene ligger i forhold til hverandre, og hva som er berørt, er viktig å få besvart. Når terrorhendelser inntreffer er det også viktig å forstå hva som potensielt kan bli berørt i omgivelsene i aller nærmeste fremtid. Hvilke skoler og barnehager finnes i nærheten?  Hva har vi av samfunnskritiske funksjoner - enten det er strømnett, kraftverk eller sykehus - som potensielt kan berøres eller bli mål i det fremtidige hendelsesforløpet?

Dette er viktige spørsmål å få besvart for de ressursene som er involvert i hendelsen, og det er viktig for media og publikum som har et akutt informasjonsbehov når kaoset inntreffer. Smarte byer sørger for å gi alle nivåer, fra myndigheter som skal planlegge beredskapen, til blålysetater som skal håndtere situasjonen, til media og publikum, svar på disse spørsmålene.

Gjennom å kombinere store mengder geografiske data om samfunnet vårt med «live» data fra felten, både fra myndigheter og publikum, får man et unikt bilde av både hendelsesforløp og konsekvenser. Som vi har sett kommer en uventet hendelse sjelden alene, og for å redde liv må man ta solide beslutninger. Ved å danne et overblikk over hva som skjer når, er det mulig å se et mønster i angrepene. Dette kan hjelpe oss til å evakuere utsatte områder tidlig, samtidig som innsatsen kan rettes mot potensielle mål innenfor angripernes rekkevidde.

I Norge har vi en rekke eksempler på smarte byer som benytter kart for å få denne oversikten, fra Oslo-politiets planlegging av Obamas besøk i 2009, under øvelse Oslofjord, eller Fredrikstad kommunes beredskapsløsning som vist på bildet ovenfor.

La oss ikke lenger snakke om en diffus, ideell fremtid hentet fra science fiction-filmer, der vi drømmer om at vi en gang skal kunne forutse katastrofen før den inntreffer. Mulighetene ligger foran oss nå, teknologien er her. Under en kaotisk terrorsituasjon er kartet i stand til å gjøre den samme informasjonen tilgjengelig og forståelig for alle. Den visuelle og intuitive brukeropplevelsen man får gir en unik og livsviktig oversikt i en ellers uoversiktlig situasjon.