hits

Smarte byer bygges med Smarte hoder: Kampen om oljeingeniørene

kommentarer

Statoils Anders Opedal var krystallklar i et intervju i for noen uker siden: Fremtidig bemanning i olje- og gassindustri kommer til å bli lavere og man vil måtte gjøre det samme med færre ansatte. Det er ingen tvil om at olje- og gassindustrien er på hell som vekstindustri i Norge og at fremtidens ingeniører vil måtte se mot andre bransjer for å finne jobber fremover.

Heldigvis er det ikke mangel på andre oppgaver å ta tak i for unge og lovende ingeniører. Ja, det vil komme en periode hvor etterspørselen blir lavere, spesielt i enkelte deler av landet. Samtidig finnes det en underskog av arbeidsoppgaver, utfordringer, og muligheter utenfor olje- og gassindustrien i årene fremover. 

«Oljeingeniør» er et vidt begrep, og handler ikke kun om en spesialist på reservoar-, bore- eller brønnteknologi. Dette er en tverrfaglig bransje som sysselsetter ingeniører fra bygg- og anlegg, IT, automatiseringsteknikk og robotisering, sikkerhet, kjemi- og prosessfag, for å nevne noen. Et av fagområdene som er mye benyttet innenfor olje- og gassindustrien er geomatikk. Denne kompetansen er høyt etterspurt også i andre bransjer.

Geomatikkfaget handler om å samle inn, bearbeide, tolke og presentere geografiske data. Samtidig ser vi at kartet blir stadig mer relevant som et IT-basert kommunikasjonsverktøy. Faget er en viktig bidragsyter inn i alt av prosjekter fra beregning av solcellepotensialet i en by, store samferdselsprosjekter, utredning og utbygging av vindmøller til å legge sjøkabler fra Norge til Europa. Med geomatikk får vi ny og unik innsikt i store datamengder på en visuell og intuitiv måte.

Flomanalyse som viser berørte/sperrede veier

I Geodata, som jeg leder, jobber vi med slike prosjekter. Vi er også avhengig av å aktivt jobbe for å være attraktive som arbeidsgiver. For oss innebærer dette blant annet å få kvalitetsstempelet og bli ranket som en av Norges beste arbeidsplasser i den årlige Great Place to Work kåringen. Vi har også et dedikert trainee-program hvor vi sender nyansatte seks uker til California som en «kick-start» på sin arbeidskarriere.

3D kart over Oslo for bruk i geografiske analyser

Min spådom er at en oljebransje på hell vil føre til at de smarteste hodene trekker mot andre bransjer som etterspør deres kompetanse. Selv om vi er inne i en periode hvor pendelen svinger, og det tilsynelatende ser ut som om det er «kjøpers marked» på ingeniørarbeidsmarkedet, vil den svinge tilbake. Andre bransjer vil få øynene opp for potensialet til oljeingeniørene, og makten vil i fremtiden igjen ligge hos kunnskapsarbeideren. Kampen om de beste hodene er på ingen måte over. I Geomatikkbransjen har vi behov for kloke hoder med evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger og håndtere store data. Mange av oljeingeniørene besitter nettopp den kompetansen.