hits

Smarte byer handler om god design

kommentarer

Det er mye snakk om smarte byer, men hva er egentlig en smart by? De fleste ser nok for seg en by full av avansert teknologi, sensornettverk og automatiske systemer for varsling av når søppelkassene er fulle. Forrige uke presenterte jeg på Abelias konferanse Smart innbygger - smart by hvor temaet var nettopp smarte byer. Etter å ha jobbet med denne tematikken en stund har det blitt mer og mer tydelig for meg hvor lite dette handler om teknologi og hvor mye det handler om brukeropplevelse ? hvordan vi opplever at byen vi bor i er tilrettelagt for våre behov, eller med andre ord: god design.

I en smart by føler du deg trygg - fordi politiet er tilstede der folk er, når ting skjer. I en smart by blir du inspirert til å investere i solceller på taket, fordi kommunen forteller deg om potensialet for innsparinger for akkurat ditt tak, og i tillegg subsidierer investeringen. I en smart by så venter du på neste buss, fordi Ruter forteller deg at denne som kommer nå er nesten full, men at det kommer en buss om fem minutter med god plass. I en smart by velger du å sykle til jobb, fordi det er tilrettelagt for sykkel fra der du bor ? selv om du må gjennom tett trafikk i bykjernen.


Smarte byer er den brukeropplevelsen du får som et resultat av mange smarte beslutninger tatt på alle nivåer. Fra byplanleggere og politikere som tar beslutninger med ti års horisont; til deg og meg som innbyggere og enkeltindivider når vi tar en beslutning i nuet, med umiddelbar effekt. Felles for alle disse beslutningene er at lokasjon og stedfestet informasjon er sentralt. Min påstand er at smarte byer må bygges på geografiske data.

 

                         

For å illustrere hvor sentralt lokasjon og stedfestet informasjon er for smarte byer viste vi under konferansen hvordan man kan bruke data crowdsourcet fra innbyggerne gjennom en app som Strava ? plandata fra Oslo kommune og data fra Statens Vegvesen. Ved å kombinere disse får man en unik innsikt som setter oss i stand til å ta smarte beslutninger: kartet viser oss blant annet hvilke gater som er hyppigst brukt av syklister, hvilke kryss det er størst ventetid, og hvor det oftest skjer ulykker. Dette legger grunnlaget for at man tilrettelegger for sykkel der det trengs. Klikk gjerne på bildet ovenfor for å utforske presentasjonen og dataene fra Strava nærmere.

I dette eksemplet benyttet vi sykkelveier, men dette er bare en brøkdel av de geografiske data som faktisk finnes tilgjengelig. Disse kan kombineres i analyser som kan bidra til å at man tar smartere beslutninger, som leder til bedre brukeropplevelse ? og dermed også en smart by.