hits

Kunnskap om dine kunders behov er ikke forbeholdt Silicon Valley

kommentarer

I en tid der webanalyse og big data er buzz-ord når det kommer til å forstå kundenes behov, er det rart at ikke flere prøver å forstå hva som skjer i den analoge verden. Ethvert selskap som bygger en digital tilstedeværelse er godt innforstått med behovet for sofistikert web-analyse. Faktisk bruker 98% av amerikas 500 største internettforhandlere en eller annen form for web-analyse. Det er blitt et essensielt verktøy for å forstå kundenes forbrukermønster, og for å utvikle forbedringer i driften av butikk.

På tross av den omfattende bruken av analyse på nett, bruker relativt få selskaper med fysiske butikker avanserte analyseverktøy for å forstå omverdenen. Dette gjelder både det eksisterende kundegrunnlaget for en butikk og potensielle nye kunder når en ny butikk skal etableres.


«Location analytics» er en teknologi som setter relevant informasjon i system for å hjelpe selskaper i å forstå sine kunders behov. Hvis du driver en butikk innenfor detaljhandelen, kan det for eksempel være relevant å vite gjennomsnittsalderen på menneskene som bor i nærheten av din butikk, gjennomsnittsinntekten, og hvorvidt dette er barnefamilier eller ikke. Denne informasjonen gir verdifull og unik innsikt i hvilke produkter du skal satse på, både når det gjelder utvalg og pris. På samme måte som algoritmer med høy presisjon kan styre hvilke annonser du ser og hvilke tilbud du får på en nettbutikk, kan algoritmene i «location analytics»-teknologien beregne beste beliggenhet eller mix av vareutvalg ut i fra hvor den fysiske butikken er plassert.


Nedenfor ser du et eksempel på hvor en algoritme har analysert kundegrunnlaget til to steder basert på en kjøreavstand i tid fra butikken på fem minutter i bil. Algoritmen beregner det potensielle kundegrunnlaget og beregner fordeling i alder og inntekt (NB: De to adressene i hhv Sandvika og Lørenskog er tilfeldig valgt. Data er basert på tall fra SSB).  Man ser umiddelbart at lokasjonen i Lørenskog har et betydelig større kundegrunnlag, men inntekt- og aldersfordelingen tilsier at type vareutvalg og produkter du vil kunne selge i de to områdene vil være svært forskjellig.


Vi lever i kundens tidsalder, der selskaper må omfavne en form for intimitet med sine kunder ? både online og offline. Jeg er ikke i tvil om at mange selskaper vil fortsette å seile blindt inn i horisonten når det kommer til å forstå sitt kundegrunnlag og sine kunders forbruksmønster. Noen vil klare seg helt fint, men mange vil sannsynligvis bomme når de skal ta beslutninger på sviktende grunnlag, som for eksempel «magefølelse». De selskapene som lykkes vil derimot være de som omfavner og forstår kundenes behov, og benytter data og algoritmer ? som «location analytics» - som gjør dette mulig.

 Les mer om våre løsninger for retailbransjen, Location Analytics, på våre hjemmesider