hits

Norge kommer ingen vei uten digitale ledere

kommentarer

Denne uken deltar jeg for første gang på Arendalsuka. Det skal bli utrolig spennende å møte både politikere og samfunnsdebattanter i foredrag og debatter. Vi skal delta på IKT-Norges stand sammen med andre aktører i IT-Norge, og ikke overraskende vil temaet være smarte byer.

Grunnen til at vi er tilstede er todelt. Vi er der selvfølgelig for å suge til oss kunnskap og innsikt i både samfunnsdebatten og forskjellige problemstillinger tilknyttet samfunnets utvikling, men først og fremst er vi der for å kunne bidra til å øke teknologiforståelsen hos våre folkevalgte og offentlige ledere.

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har i ulike sammenhenger vært svært eksplisitt på viktigheten av at offentlige toppledere har digital og teknisk kompetanse. Vi vet at vi lever i et samfunn med store økonomiske utfordringer foran oss. Reallønnen til norske arbeidstagere synker, og produktiviteten halter. I Produktivitetskommisjonens andre rapport fra februar blir det konstatert:

Det er store samfunnsmessige gevinster ved å øke digitaliseringen i hele samfunnet og det må legges til rette for digital infrastruktur. Det gjelder også i offentlige virksomheter, hvor ny teknologi kan gi et stort potensial for effektivisering. Det kreves en bedre samhandling mellom IKTsystemer i offentlig forvaltning og en samordnet offentlig informasjonsforvaltning, som også omfatter kommunesektoren.

Mckinsey utgav på sin side en rapport sent i 2014, som anslo at den globale kostnadsreduksjonen som følge av digitalisering kunne være så høy som 1000 milliarder dollar.

Skal man kunne drive og lede digitaliseringen av offentlig sektor, og dermed øke produktiviteten i samfunnet vårt, kreves det at offentlige beslutningstakere forstår både mulighetene og utfordringene som teknologien medfører.

Vi skal gjøre vårt, ved å selvfølgelig snakke om hvordan teknologi og geografiske data kan være med på å bygge fremtidens smarte byer. Et eksempel vi kommer til å snakke om er hvordan moderne IT-teknologi kan forbedre nødetatenes responstider dramatisk. I vår demonstrasjon viser vi hvordan det er mulig å kontinuerlig dynamisk plassere ambulanser der hvor folk til enhver tid er og hvor ting skjer.Mine forventninger for uken er i utgangspunktet lave, men jeg er optimistisk. Om jeg så bare klarer å åpne øynene og øke teknologiforståelsen til én politiker, byråkrat eller leder, så er det verdt turen!

Geir