hits

Forsikring kan vinne marked med høyteknologiske kart

kommentarer

Forsikringsbransjen er en av de bransjene som er spådd å stå overfor en større revolusjon de neste årene. Den viktigste driveren for denne revolusjonen er først og fremst ny teknologi. Også her vil man oppleve en økt grad av automatisering og «robotisering», både i dialogen med kunde og i hvordan man håndterer forsikringssaker. Et av de områdene hvor teknologi vil ha størst påvirkning er i hvordan man er i stand til å tilby kunder skreddersydde prismodeller. Forsikringsselskapene vil i stadig større grad vite mer om kundene gjennom Internet of Things-teknologi (IoT): tilkoblede biler som deler ditt kjøremønster, gjennom personlig helseteknologi med såkalte «wearables» à la Fitbit og lignende applikasjoner som monitorerer vekt, hvilepuls og aktivitetsnivå.

Avansert kartteknologi er et annet område som setter forsikringsselskapene i stand til å tilby mer skreddersydde prismodeller og dermed bli mer konkurransedyktige i kampen om kundene. Gjennom å kombinere data om kundene med data om områder som er utsatt for naturødeleggelser, brannfare, eller kriminalitet er man i stand til å bygge presise analyser og skape en unik innsikt i forsikringsporteføljens risiko. Dette kalles «Location Analytics» og blir i stadig større grad tatt i bruk som grunnlag for prising. Mens man tidligere differensierte pris basert på postnummer og innenfor et relativt grovt rutenett, er man med geografiske analyser i stand til å differensiere basert på hvor en eiendom er plassert i terrenget og ta hensyn til høydeforskjeller. Man kan beregne risiko for overvann og vann i kjeller eller for innbrudd og hærverk. Med geografiske analyser eller «Location Analytics» kan man også identifisere potensielle kunder i et område med lavere risiko som man vil være i stand til å kunne gi en konkurransedyktig pris. Figuren nedenfor illustrerer hvordan man kobler sammen data for flomsoner, kvikkleire og brannfare.


Klikk på figuren for å lese mer detaljert om hva Location Analytics er og kan benyttes til.

Som kunde vil man nok noen ganger oppleve denne utviklingen som et tveegget sverd hvor det for noen betyr at de vil få en riktigere, og dermed bedre pris, i forhold til den risikoen de representerer. For andre igjen vil riktigere pris bety en dyrere forsikring. 

For forsikringsselskapene handler det derimot om å få en bedre forståelse og styring av den totale risikoen i en portefølje av kunder. Den 1. Januar trådte et EU-direktiv kalt Solvens II i kraft, som la til grunn strengere krav til forsikringsbransjens risikostyring. Målet er å sørge for et mer stabilt forsikringsmarked, lignende hva vi ser i finansnæringen ellers. Dette er i det store og hele en heldig utvikling for samfunnet, og legger til rette for en mer rettferdig fordeling av enhvers innskudd i forsikringspotten. Location Analytics gjør dette arbeidet både håndterlig og enkelt for selskapene på markedet.

Det er samtidig potensielt store utfordringer rundt personvern knyttet til dette, noe som krever at flere aktører involveres når slike systemer implementeres. Min mening er uansett at vi må legge til rette for at teknologien kan skape et bedre samfunn.

Geir