hits

Smarte veier: Bedre beslutninger med hobbydata og sanntidsdata

kommentarer

Ved hjelp av hobbydata (crowdsourcet data) kan vi planlegge nye veier smartere. Vi kan samle inn data om folks faktiske bevegelser og dermed ha et helt annet beslutningsgrunnlag enn det vi tradisjonelt har hatt. Med riktig informasjon i sanntid kan vi hjelpe folk til å ta bedre beslutninger om veivalg og transportvalg. Disse tiltakene sammen er et langt steg på vei - for en smartere vei. 

Jeg har tidligere skrevet om hvordan vi ved hjelp av data fra appen Strava kombinert med plandata fra Oslo kommune og data fra Statens vegvesen kan se hvor sykkelveiene faktisk bør plasseres. Hva om vi tilsvarende benytter data fra bilenes gps til å se hvor folk kjører når og kombinerer dette med faktiske data om veier, kollektivtransport i sanntid og kjente kjøremønster? 

Da snakker vi muligheter for å koble sammen data, la oss si i en app, der innbyggerne kan velge transportalternativ basert på disse dataene. Tenk deg at Lene står i Asker, hun skal på jobb og vurderer bil eller tog. Appen forteller henne at trafikken står bom stille mens togene går på skinner. Valget er enkelt. Hun tar toget og bidrar dermed til at det blir bittelitt mindre press på veinettet den dagen. Man har tidligere sett at det ofte er små endringer i publikums valg som gir store utslag. Summen av mange små og riktige beslutninger har stor effekt. Ved å påvirke (og optimalisere) publikums beslutninger får man smartere veier.  Dette er bare ett eksempel på mulighetene når vi kobler sammen forbrukerdata, geografiske data og sanntidsdata.  

Denne uken snakket kollega Tore Jensen om akkurat dette på konferansen Smarte Veger. Litt mer om foredraget han holdt.