hits

februar 2016

Våre dumme byer

Smartere byer er en forutsetning for å lykkes med samfunnets viktigste utfordringer- som det grønne skiftet. Men om Smartere byer skal bli noe mer enn en hype må vi erkjenne at vi i dag har ganske ...