hits

november 2014

Ja, vi kan - forutse flom!

Sndag kveld stengte Srlandet sykehus i Kristiansand bde intensivavdeling og akuttmottak p grunn av flom. Denne flommen kunne og burde vrt forutsett, viser vr enkle analyse.

Kunne dette vrt unngtt spr man seg? Svaret er ja. Vi har i dag bde verkty og kompetanse som gjr dette mulig. Figuren (klikk for komme til navigerbart kart) nedenfor viser hvordan en enkel Risiko- og Srbarhetsanalyse (ROS) for overvann-analyse basert p eksisterende kartdata ville ha synliggjort trusselen som Sykehuset i Kristiansand har sttt overfor ved styrtregn.

Analysen viser potensielle konsekvenser for bygningsmasse rundt Kristiansand sykehus gjennom simulere avrenning hvor bakken er mettet med vann og alle sluk er tette. Det benyttes eksisterende kartdata om terrenget, veier, elver og bekker til beregne hvor vann vil kunne flyte. Med standard GIS-programvare (GIS=Geografisk Informasjons System) og velprvde og fritt tilgjengelige analysemetoder ville Kristiansand kommune og ledelsen ved Srlandet sykehus kunne sett og iverksatt tiltak lenge fr denne tragiske hendelsen som antakelig vil koste samfunnet ett tosifret millionbelp.

S hvorfor klarer man ikke utnytte de mulighetene som finnes? Svaret er til dels i regjeringens nske om reformere kommunestrukturen for kunne skape strre kompetansemiljer. Ansvaret for gjre denne type risikoanalyser ligger primrt p kommunene samtidig som denne typer oppgaver er krevende for selv i dag relativt store kommuner. Man m bde ha kompetanse og ressurser til gjre dette.

Frst og fremst er svaret prioritering. Vi m sette dette p dagsordenen, bygge kompetansemiljene og prioritere gjennomfre disse analysene. For det kommer ikke til styrtregne noe mindre de neste rene. Se og denne artikkelen p nrk.no.

Geir